ภารกิจของผอ.ตัวน้อย

เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี 

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2567 เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 5 พร้อมด้วย “คุณครูสรายุทธ ชูยก” คุณครูโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ โดยมี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช